• سید خلیل حسینی

برگزاری کارگاه تخصصی ساختار شناسی شعر در مشهد مقدس

Eshragh

از سلسله برنامه های پنجمین جشنواره شعر حوزه اشراق کارگاه تخصصی ساختار شناسی شعر در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت مهر (مجازی، هنر و رسانه) دفتر تبلیغات اسلامی، ، کارگاه تخصصی ساختار شناسی شعر با حضور استاد سیدمهدی حسینی و استاد سیدمحمدجواد شرافت از اساتید برجسته شعر در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم که با حضور شاعران حاضر در اردو شاعران طلبه به مشهد مقدس و استقبال گسترده شاعران طلبه این شهر به همت اداره هنرهای ادبی معاونت مهر دفتر تبلیغات اسلامی و دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی شعر حوزه برگزار شد، بحث مهم ساختار شناسی مورد بررسی قرار گرفت.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=9744


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !