• سید خلیل حسینی

معرفی اساتید

Eshragh

خوشنویسی * اصغر شریفی درجه استادی خوشنویسی، کارشناس معارف اسلامی و سطح یک حوزه ۱۴ سال سابقه تدریس * زین‌العابدین اسماعیلی درجه استادی خوشنویسی و سطح سه حوزه سطح سه حوزه ۳۵ سال سابقه تدریس * عبدالله عبدالله‌زاده فوق ممتاز خوشنویسی و سطح سه حوزه ۲۳ سال سابقه تدریس * مصطفی اسکوئیان فوق ممتاز خوشنویسی و سطح یک حوزه ۲۵ سال سابقه تدریس * حکیمه پور یزدان‌پرست فوق ممتاز خوشنویسی ۲۲ سال سابقه تدریس * انسیه ادیب فوق ممتاز خوشنویسی ۱۳ سال سابقه تدریس عکاسی و ادیت عکس *حجت‌الله عطایی کارشناس ادبیات فارسی ۲۰ سال سابقه تدریس * سیدعمار محمدی سطح سه حوزه ۱۵ سال سابقه تدریس * سید حسین بحرینی سطح دو حوزه ۴ سال سابقه تدریس * مونا نیکوگفتار کارشناس عکاسی و کارشناس‌ارشد پژوهش هنر ۹ سال سابقه تدریس * سلیمه باباخان کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد تصویرسازی ۵ سال سابقه تدریس * احمد وحیدمقدم ۱۲ سال سابقه تدریس طراحی و نقاشی * سیدعلی قافله‌باشی سطح دو حوزه ۱۲ سال سابقه تدریس * اسدالله فقیهی ۱۲ سال سابقه تدریس * محمدعلی نادری کارشناس علوم تغذیه ۲ سابقه تدریس * مریم معماریان کارشناس‌ارشد نقاشی ۲۵ سال سابقه تدریس * سمیه کریمی کارشناس نقاشی ۲۰ سال سابقه تدریس گرافیک * حسن محمودی سطح چهار حوزه ۱۲ سال سابقه تدریس * ملیحه مهدوی‌نژاد کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی ۵ سال سابقه تدریس * مسعود احمدی کارشناس گرافیک ۴ سال سابقه تدریس تصویرسازی *سیدحسین ذاکرزاده کارشناس تصویرسازی و سطح دو حوزه ۳ سال سابقه تدریس * طاهره شمسی کارشناس تصویرسازی ۸ سال سابقه تدریس معرق * روح‌الله افشار کارشناس علوم قرآنی و سطح سه حوزه ۷ سال سابقه تدریس نویسندگی و عناصر داستان * سید محسن عظیمی دکترای ادبیات فارسی و سطح سه حوزه ۲۵ سال سابقه تدریس * مریم بصیری کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی ۲۶ سال سابقه تدریس * محمدعلی رکنی کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی و سطح سه حوزه ۲ سال سابقه تدریس * احمد مدقق کارشناس فقه و معارف و سطح سه حوزه ۴ سال سابقه تدریس * علی‌اصغر کاویانی کارشناس‌ارشد رسانه و سطح چهار حوزه ۲۵ سال سابقه تدریس * محمدرضا جوان آراسته سطح دو حوزه ۱۰ سال سابقه تدریس ویرایش * ابوالفضل طریقه‌دار کاردان فلسفه غرب ۲۴ سال سابقه تدریس * حسین قاسم حمزه کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی ۷ سال سابقه تدریس * وحید حامد کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی ۶ سال سابقه تدریس * زهرا مقدادی کارشناس‌ارشد فلسفه هنر و سطح دو حوزه ۱۰ سال سابقه تدریس شعر و داستان کودک * محمود پوروهاب درجه دو هنری ۲۰ سال سابقه تدریس فیلمنامه‌نویسی * جواد یقموری کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح سه حوزه ۱۰ سال سابقه تدریس * مرضیه وزیری مقدم کارشناس ادبیات ۱۵ سال سابقه تدریس * محسن امامیان کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی و سطح دو حوزه ۸ سال سابقه تدریس انیمیشن * علی علیجان‌زاده سطح سه حوزه ۱۰ سال سابقه تدریس * مهدی رستمی کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح دو حوزه ۸ سال سابقه تدریس * خداکرم جمالی سطح سه حوزه ۱۰ سال سابقه تدریس * محمدحسین دهقانی سطح سه حوزه ۲ سال سابقه تدریس ادیت فیلم و موشن‌گرافی * مصطفی معارف‌وند کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی ۱۰ سال سابقه تدریس مستندسازی * روح‌الله رفیعی سابقه تدریس سواد رسانه * عباسعلی متولیان کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح سه حوزه ۲ سال سابقه تدریس * محمدرضا ترتیفی‌زاده کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح یک حوزه ۲ سال سابقه تدریس آواهای مذهبی * امیر زینلی قاهانی مدرک درجه سه هنری ۳۰ سال سابقه تدریس


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=1449


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !